ขายของผ่าน SOCIAL MEDIA ง่ายกว่าที่คิด

AGDR team
October 5, 2022
Marketing

Social Media เป็นสังคมออนไลน์ที่มีการสื่อสารและตอบสนองได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีทั้งการเขียนเล่าเรื่องราว / ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ / ประสบการณ์ที่เคยพบ รวมไปถึงบทความรูปภาพและวิดีโอ ที่ผู้ใช้ได้สื่อสารออกมาให้คนในโลกออนไลน์ได้รับรู้แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์    

การสื่อสารผ่าน Social Media ได้มีบทบาทต่อสังคมไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก อิทธิพลของอินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของ Social Media ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกอาชีพ โดยเฉพาะการขายของออนไลน์ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมาก เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง และในปี 2022 ที่ผ่านมา ก็มีผู้คนหันมาใช้ช่องทางสื่อ Social Media เพื่อทำการขายของออนไลน์และรวมไปถึงการโปรโมทร้านค้าอีกด้วย

อีกทั้งการขายของผ่าน Social Media ก็ยังสามารถให้ประโยชน์สำหรับแบรนด์และธุรกิจอีกด้วย ไม่ว่าจะ

1. เป็นช่องทางให้แบรนด์ศึกษา Insight ของลูกค้า

2. เป็นช่องทางในการศึกษาแบรนด์คู่แข่ง (Competitor Analysis)

3. ช่วยสร้าง Brand Awareness เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์

4. ช่วยสร้าง Engagement เพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับลูกค้า

5. ช่วยเพิ่ม Leads และ Conversion ให้กับแบรนด์

6. ช่วยส่งเสริม Branding หรือภาพลักษณ์ของแบรนด์

All Group Design and Research co.,ltd.

Bangkok,Thailand

Tel : 0884715958

Email : allscheme.design@gmail.com