สถาบันเมดโค้ช : 
02-354-4525 
088-235-1419, 095-562-3929
064-146-5479, 096-647-9235 

 www.medcoachinstitute.com

 medcoachinstitute@gmail.com

  medcoachinstitute

 Line Official ID : @medcoach

MedCoach Institue
ห้อง B306 – 308 ชั้น 3 ซีพีทาวเวอร์ 3 อาคาร B 34 ถนนพญาไท แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 สถานี BTS พญาไท ทางออก 5

MEDCOACH HEALTHCARE INTERNATIONAL RECRUITMENT CO., LTD.

34 CP. Tower 3, Tower B, 3rd Floor, Room B 302-1, Phaya Thai Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok, 10400 Thailand

CONTACT US

Email: medcoachrecruitment@gmail.com

Phone: + 668 8235 1419

+ 669 3263 6541

Line: @jobmedcoach