ดร.แป้ง อสมา CEO บริษัท Coraline

“Big Data คือ ทรัพยากรที่มีค่า ที่สามารถทําให้ธุรกิจขับคลื่อน และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น
แป้งเชื่อว่าคนไทย มีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Big Data โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
ของต่างชาติมากเกินไป”


จากประสบการณ์ที่แป้งอยู่ในวงการ Big Data มากว่า 10 ปี และการได้ลงมือทํางานจริงในองค์กรขนาดใหญ่ในภาครัฐ
ทําให้แป้งเห็นว่า ประเทศไทยยังมีอุปสรรค และโอกาสอะไรบ้างในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


ภารกิจของแป้งในวันนี้ คือ การช่วยให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทย รวมไปจนถึง
คนที่สนใจในด้าน Data Scientist ได้เข้าใจการทํางานแบบที่ไม่ใช่แค่ทฤษฏี แต่เป็นการลงมือทําจริง
ว่าเราสามารถจัดการกับข้อมูล Big Data อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาธุรกิจและประเทศต่อไป

Dr.Asama

Kulvanitchaiyanunt

Founder & CEO : Coraline Co.,Ltd.

Dr.Asama

Kulvanitchaiyanunt

Founder & CEO : Coraline Co.,Ltd.

ดร.แป้ง อสมา CEO บริษัท Coraline

“Big Data คือ ทรัพยากรที่มีค่า ที่สามารถทําให้ธุรกิจขับคลื่อน และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศดีขึ้น
แป้งเชื่อว่าคนไทย มีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Big Data โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
ของต่างชาติมากเกินไป”


จากประสบการณ์ที่แป้งอยู่ในวงการ Big Data มากว่า 10 ปี และการได้ลงมือทํางานจริงในองค์กรขนาดใหญ่ในภาครัฐ
ทําให้แป้งเห็นว่า ประเทศไทยยังมีอุปสรรค และโอกาสอะไรบ้างในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น


ภารกิจของแป้งในวันนี้ คือ การช่วยให้องค์กรธุรกิจในประเทศไทย รวมไปจนถึง
คนที่สนใจในด้าน Data Scientist ได้เข้าใจการทํางานแบบที่ไม่ใช่แค่ทฤษฏี แต่เป็นการลงมือทําจริง
ว่าเราสามารถจัดการกับข้อมูล Big Data อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อพัฒนาธุรกิจและประเทศต่อไป

322258519_1121880825140291_8807770072601564193_n

We help you design
the life you want.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

322258519_1121880825140291_8807770072601564193_n

We help you design
the life you want.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

We help you design the life you want.

We help you design the life you want.